Sveda i underlivet

Att det svider eller kliar i underlivet är ett besvär som kan drabba alla. Vanligtvis ligger det ofarliga orsaker bakom svedan i underlivet, men kan i ett fåtal fall vara ett tecken på något allvarligare. En stor del av besvären som orsakar svidandet eller klåda är tyvärr vanligare hos kvinnor än hos män. Typiska åkommor som kan bland andra symtom orsaka svidande är allergiska reaktioner, uttorkad hud, irriterade slemhinnor, bakteriella obalanser, bakterieinfektioner, könssjukdomar samt svampinfektioner. Beroende på vad det är som orsakar den kan svidandet lokaliseras till slemhinnor, könsorgan eller huden i underlivet.
En produkt som kan hjälpa dig är Yes intimtvätt som är en allergivänlig rengöringsgel baserat på lactobacillus bakterier. Yes intimtvätt minskar illaluktande underliv och klåda samt återställer slidan naturliga PH.

Svidande Underliv

Då det finns många möjliga orsaker bör man vara observant på andra symtom som förekommer i samband med svedan. Det är vanligt att klåda inte är den enda indikationen, man får ofta fler symtom som uppträder samtidigt.

Vanliga orsaker till varför det svider
Allergiska reaktioner är en relativt vanlig anledning till att det svider i underlivet. Det är ofta kontaktallergier som att huden eller slemhinnorna kommit i kontakt med något som framkallar en allergisk reaktion. Typiska indikationer på allergiska reaktioner visa sig lite olika men klåda eller sveda är vanligt. Andra vanliga symtom är rodnad och irritation på huden eller irriterade slemhinnor. Svullnad på hud eller slemhinnor förekommer. Det är ofta hygienprodukter eller vissa material på underkläder som orsakar reaktionen.

För kvinnor kan uttorkade slemhinnor ge besvär som svidande underliv. Typiska symtom är torra, irriterade slemhinnor som ger sveda eller klåda. Den kanske vanligaste orsaken till torra slemhinnor är överdrivet tvättande. Både vatten och hygienprodukter kan verka uttorkade för slemhinnorna. En annan orsak som kan ge besvär med uttorkade slemhinnor är förändrad hormonbalans.

Svampinfektioner i underlivet är ett vanligt underlivsbesvär som ger jobbiga besvär som sveda eller klåda utanför eller i slidan, gryniga vitaktiga flytningar, rodnad eller svullna slemhinnor. Åkomman är ofarlig och brukar läka av sig själv. Infektionen kan orsakas av ett antal svamporganismer som lever på kroppen, men svampen Candida Albicans som finns på huden och slemhinnorna står för en stor majoritet av alla fall. Risken att få svampinfektioner ökar när kroppens immunförsvar är nedsatt, underlivets bakterieflora rubbas samt efter antibiotikakurer.

Om slidans bakterieflora påverkas kan man bland annat uppleva besvär som sveda i underlivet. Bakteriefloran kan bland annat påverkas av bakteriell vaginos som ofta beskrivs som bakteriella obalanser eller bakterieinfektioner i slidan. Symtomen är likartade för båda orsaker. Typiska indikationer är illaluktande flytningar som ändrar färg till grå eller gulaktiga. Flytningarna blir oftast tunna. Svidande eller klåda i underlivet förekommer men är inte nödvändigtvis det vanligaste symtomet. Bakteriefloran kan hamna i obalans av bland annat utdragen mens, förändringar i kroppens hormonbalans samt antibiotikakurer.

Det kan svida i underlivet efter du smittats av könssjukdomar som klamydia, könsherpes samt kondylom. Man bör dock inte dra förhastade slutsatser, att det svider i underlivet är inte säkert tecken på könssjukdomar som påfallande ofta ger varierande och svårtolkade symtom. Om du misstänker att du har en könssjukdom bör testa dig hos läkare, ungdomsmottagning eller med test du köper från apoteket.

Klamydia ger ofta inga symtom efter smitta men ett par indikationer som kan uppträda är rikligare illaluktande flytningar, lätt klåda eller att det svider vid urinering. Män får främst klåda kring könsorgan samt att det svider vid urinering. Tänk på att det är långt ifrån lätt att veta om man har klamydia utifrån symtom som går att märka. Sjukdomen kan vara allt från helt symtomfri eller ge vaga svårtolkade indikationer till tydliga symtom.

Kondylom är ofta symtomfri men när symtom visas är de lätta att känna igen. Sjukdomen ger små vårtor på och kring könsorgan och underlivet. Man kan även få sveda, klåda eller att det känns som det bränner. Det sistnämnda symtomet är dock relativt ovanligt. Kondylom är ofarligt men läketiden kan vara upp till två år eller mer.

Könsherpes är en ofarlig sexuellt överförbar virusinfektion. Även om den är ofarlig kan besvären sjukdomen orsakar vara riktigt jobbiga. Typiska symtom är rodnad och hudirritation som ger sveda, klåda eller att det känns som det bränns. Man får även små vätskefyllda blåsor som utvecklas till sår runt könsorganen, innanlår, rumpan samt ländryggen.