Illaluktande underliv

När det luktar unket eller dåligt i underlivet har det oftast inte med dålig hygien att göra. Om man håller normal hygien och underlivet tvättas en gång om dagen eller mer beror det oftast på någon slags besvär i underlivet som bland andra symtom visar sig som obehaglig lukt. En sak som man bör se upp för är att inte ha för bråttom att ta på kläder efter dusch eller bad. Om underlivet inte är torrt när du tar på dig underkläder kan det blidas en unken doft efter ett tag. Detta beror på att om underlivet inte torkar ordentligt kan det hända att fukten inte försvinner helt och det blidas till slut då en särskild doft. Denna vana kan även göra underlivet mer sårbart för svampinfektioner.
Ett tips mot illaluktande underliv/slida är Yes intimtvål fungerar som en intimtvätt vilket återställer naturligt PH och effektivt minskar dålig lukt samt rengör skonsamt.

Underlivsbesvär
Hos kvinnor kan slidsekretet påverka doften i underlivet påtagligt. I vanliga fall ger det inte en särskilt framträdande lukt men en mängd besvär och omständigheter kan påverka hur det luktar. Omständigheter som kan få slidsekretet att lukta illa är främst infektioner och bakteriella obalanser. Det är mycket tack vare flytningar, dvs slidsekret som utsöndras från slidan med jämna mellanrum, som slidsekretet kan påverka underlivets doft så tydligt.

Det är oftast harmlösa orsaker som får flytningar att lukta illa men doften kan skapa obehag och få en att känna sig ofräsch trots att man sköter hygienen bra. I många fall är det mer än doften på flytningarna som förändras, det uppträder ofta andra symtom som ändrad färg eller konsistens samt andra symtom som klåda. Nedan kommer en lista över ett par besvär som kan ge illaluktande flytningar:

  • Bakteriell vaginos är en vanlig åkomma som kan beskrivas som en obalans i slidans naturliga bakterieflora. Det är ett ofarligt tillstånd men ger jobbiga symtom som illaluktande flytningar. Sekretet som utsöndras från slidan antar ofta grå eller gulaktiga färgtoner. Flytningarna blir ofta rikligare och är påfallande ofta vattniga eller tunna. I vissa fall kan man få viss irritation eller klåda i underlivet.
  • Bakteriell vaginos är som tidigare nämnt helt ofarlig och tillståndet går över av sig själv. Läkningstiden varierar, men det tar ofta ett par veckor för kroppen att själv åtgärda besvären. Man kan även behandla tillståndet med receptfria medel som hjälper till att återställa obalansen vilket tar bort symtomen. Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att behandla bakteriell vaginos med antibiotika, men det är vanligtvis ett alternativ som används om inget annat hjälper.
  • Könssjukdomar kan ligga bakom illaluktande flytningar och andra symtom som påminner om bakteriell vaginos. Det är främst klamydia och gonorré som orsakar liknande indikationer. Men innan man drar förhastade slutsatser bör du komma ihåg att det är svårt utifrån symtom som illaluktande flytningar avgöra om det är könssjukdom. Individer med klamydia eller gonorré visar oftast inga symtom alls. Eventuella symtom är dessutom väldigt individuellt varierande. Indikationerna är dessutom ofta vaga eller svårtydda.
  • Om du misstänker att du har en könssjukdom bör du testa dig hos läkare eller skaffa test för könssjukdomar hos apoteket eller hos ungdomsmottagningar. Det är det mest pålitliga sättet att få en bra diagnos. Könssjukdomar bör alltid behandlas och det är bäst att kontakta läkare för lämplig behandling.
  • Livmoderinfektion är en lite allvarligare infektion som förutom att ge illaluktande flytningar oftast påverkar allmäntillståndet. I samband med infektionen får du ofta feber och ont i magen. Andra symtom är rikliga illaluktande flytningar. Sekretet som utsöndras är oftast tjockflytande och färgen ändras till gula eller gröna färgtoner. Om du upplever någon av dessa symtom bör du kontakta läkare snarast.
  • Trichomonasinfektion är en infektion som främst smittar via sexuell kontakt. Överföring av smittan via icke-sexuell väg som via handdukar eller toalettstolar är teoretiskt möjlig. Risken är dock låg eftersom bakterien inte kan överleva länge utanför kroppen. Infektionen är ovanlig i Sverige men är vanligare på andra håll i världen.
  • Typiska symtom på trichomonasinfektion är gröna eller gulaktiga illaluktande flytningar. Sekretet som utsöndras har ofta små luftbubblor i sig eller vara svagt blodblandad. In samband med infektionen är klåda eller sveda i underlivet vanligt. Om du får symtom som antyder på trichomonasinfektion bör du kontakta läkare för diagnos och behandling. Man behandlar normalt infektionen med antibiotika.