Herpes i underlivet

Herpes i underlivet räknas som en könssjukdom. Sjukdomen kan beskrivas som en ofarlig en sexuellt överförbar virusinfektion. Infektionen ger inga hälsofarliga effekter förutom de besvärliga symtomen som smärta, blåsor och sår i underlivet. Alternativa namn är könsherpes och genital herpes och infektionen orsakas av ett virus som kallas för herpes simplex typ 2. Genital herpes är en av de vanligaste könssjukdomarna i världen.

Könsherpes

En grafisk illustration av genital herpes

Så smittas du
Könsherpes smittar via hudkontakt och smitta sker nästan alltid via sexuellt umgänge. Smittorisken är generellt sett hög och anses vara särskilt hög om du kommer i kontakt med de herpessår eller blåsor. Det finns även en risk att smittas via indirekt kontakt som via handdukar, underkläder och toalettsitsar. Smittorisken vid indirekt kontakt är dock väldigt låg då viruset inte kan överleva särskilt länge utanför kroppen.

Efter kroppen har infekterats med viruset kommer kroppen inte att läka ut virusinfektionen. Detta innebär att virusinfektionenen inte kan läkas helt. Detta är dock inte så allvarligt som det låter eftersom viruset kan vara inaktivt eller aktiveras kortvarigt. När det aktiveras får man så kallade herpesutbrott med sår och blåsor. För de flesta smittade spenderar viruset nästan all tid i inaktivt läge och orsakar då inga besvär. De så kallade herpesutbrotten är symtomen på infektionen och kommer att beskrivas i närmare detalj under rubriken symtom.

Symtom
Efter smitta är det många som är symtomfria. Det uppskattas att endast en fjärdedel av alla smittade individer utvecklar symtom. De resterande tre fjärdedelarna märker inte av att de smittats och får inga besvär, men kan smitta andra.

Det skiljer sig en del hur lång efter smittotillfället de första symtomen visar sig. Ibland kan det gå flera år från smittotillfället och ibland kan det ta kort tid. En del får många herpesutbrott tidigt medan andra får enstaka eller ett fåtal. Trots den stora variationen får gruppen som utvecklar symtom oftast det första herpesutbrottet cirka två veckor efter smittotillfället. Det första utbrottet brukar även hos de flesta smittade vara det värsta.

Det första utbrottet av genital herpes börjar oftast med feber och ont i lymfkörtlar. Det första tecknet på utslag är sveda eller klåda. Därefter brukar något som känns som en liten kula utvecklas under huden. Kulan fortsätter att utvecklas och blir till utslag som liknar blåsor. Utslagen spricker sedan och bildar sår. Detta stadie är i regel det smärtsammaste under hela herpesutbrottet. Förutom att svida brukar såren även vätska sig. När såren vätskar sig är risken att smitta andra särskilt hög. Såren läker sedan gradvis och besvären utbrottet orsakar lindras. Ett herpesutbrott brukar pågå mellan en till tre veckor. Utslagen kan utvecklas innanför eller kring slidöppningen, på pungen, på penisskaftet, runt anus samt på ländryggen.

Efter det första utbrottet är det svårt att veta när nästa kommer eller om det kommer fler. En del individer får bara ett utbrott, andra får ett fåtal med lång tid mellan dem samt vissa får många utbrott med täta mellanrum. Det går helt inte att förutsäga när herpesutbrotten kommer. Vad som däremot är ett faktum är att utbrotten kommer allt mer sällan och blir mildare i takt med att åren går. Det är även troligt att immunförsvaret har stor inverkan på hur ofta utbrotten kommer. Risken ökar när kroppens försvar är sämre som om du får nedsatt immunförsvar av exempelvis stark stress, dålig sömn eller depression.

Behandla
Herpes i underlivet är en ofarlig sjukdom. Den är inte hälsofarlig förutom de jobbiga herpesutbrotten. Det går inte att bota genital herpes helt, det går inte att bota virusinfektionen men man kan behandla och förhindra herpesutbrotten.

Det finns antivirala läkemedel utvecklade mot herpes i underlivet som verkar mot viruset vilket förhindrar det från att orsaka herpesutbrott. De förkortar även läketiden för pågående utbrott. Under gynnsamma omständigheter minskas läketiden till ett eller två dygn. För att få bästa möjliga effekt bör man sätta in läkemedlet så tidigt som möjligt, helst när de första tecknen på utslag börjar utvecklas. Smärtan i samband med utbrotten kan vara jobbig, men kan oftast lindras av receptfria smärtstillande.