Disclaimer

Innehållet på denna webbsida är informativt och ska ej ersätta den rådgivning en legitimerad läkare ka ge. Vid hälsoproblem bör du alltid kontakta en läkare.
Innehållet som finns kring olika läkemedel på svampiunderlivet.org ska ses som informativt och ge besökaren mer information om möjliga behandlingsmetoder, denna information ska inte betraktas som reklam. Inom EU är det inte tillåtet att markandföra receptbelagda läkemedel.